syarat-syarat pembiayaan

SYARAT PEMBIAYAAN

Pemohon yang layak memohon

a) Anggota perkhidmatan Awam/Pasukan polis/Angkatan tentera

b) Anggota pentadbiran persekutuan

c) Anggota pentadbiran negeri

d) hakim Mahkamah persekutuan/rayuan /tinggi

e) Anggota dewan rakyat dan negara

f) Yang dipertua Dewan rakyat

g) Anggota dewan undangan negeri

h)Pekerja badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan.

Syarat Pemohon

a) Warganegara Malaysia

b) Bukan seorang yang bankrap

c) pegawai tetap yang sedang berkhidmat dan berkhidmat sekurang kurang 1 tahun.

TEMPOH PEMBIAYAAN

Pembiayaan pertama 

a) skim pencen 30 tahun atau sehingga umur 90 tahun.mana yang terdahulu

b) skim KWSP 30 tahun atau sehingga tamat tempoh perkhidmatan.mana yang terdahulu

Pembiayaan kedua

a) skim pencen 25 tahun atau sehingga umur 90 tahun.mana yang terdahulu.

b) skim KWSP 25 tahun atau sehingga tamat tempoh perkhidmatan.mana yang terdahulu.

Pemohon yang telah mendapat pembiayaan daripada kerajaan negeri,badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan ( pembiayaan pertama) hanya layak mendapat pembiayaan kedua

 a)Layak memohon selagi bergelar penjawat awam.permohonan diterima sebelum bersara.

b) Pembiayaan adalah 100%

c) Pemakaian Peguam berdaftar dengan LPPSA bagi menguruskan dokumentasi cagaran hartanah dimandatorikan.

d) Pelanggan tidak dibenarkan membatalkan pembiayaan setelah bayaran kemajuan 100% dikeluarkan.

amaun kelayakan pembiayaan

  1. Pendapatan bersih adalah jumlah keseluruhan pendapatan bulanan pemohon serperti yang diambil kira oleh LPPSA
  2.  
  3. Jadual kelayakan ini tidak terpakai kepada kumpulan berikut:

a) Anggota pentadibiran persekutuan-tertakluk kepada akta ahli parlimen(saraan)1980

b)Anggota pentadibiran negeri dan ahli dewan undangan negeri-tertakluk kepada keputusan jemaah menteri dari masa ke semasa

c) Hakim mahkamah persekutuan/rayuan,tinggi-tertakluk kepada akta saraan hakim 1971

Jadual kelayakan ini hanya sebagai rujukan dan had kelayakan pembiayaan sebenar adalah serperti yang diluluskan oleh LPPSA

Pembiayaan pertama

ansuran bulanan tidak melebihi 60% daripada gaji pokok dan elaun tetap.jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih

Pembiayaan kedua

ansuran bulanan tidak melebihi50% daripada gaji pokok dan elaun tetap.dan jumlah hutang tidak melebihi 80% daripada pendapatan bersih

Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang kurang 20% daripada pendapatan kasar

Gaji bersih untuk semua peminjam sekurang kurangnya 20% daripada pendapatan kasar

Elaun tetap yang diambilkira

a) imbuhan tetap khidmat awam (ITKA)/imbuhan tetap keraian (ITK)

b) Imbuhan Tetap perumahan (ITP) Elaun perumahan (EPW)

c) Imbuhan tetap jawatan utama/khas(ITJU)

d) Bantuan sara hidup ( COLA)

e) Elaun memangku

Potongan wajib yang diambilkira

a) KWSP/EPF

b) PERKESO/SOCSO

c) CUKAI/INCOME

d) Arahan mahkamah/court order

e) Arahan mahkamah syariah/shariah court order

f) Pulangan gaji /Sa;ary refund

g) Bayaran pinjaman perumahan persekutuan/kerajaan negeri/badan berkananun.

Potongan lain yang yidak diambil kira

a) Potongan zakat

b) Potongan khas ATM

c) Potongan bersifat tabungan /simpanan seperti caruman ASB/lembaga tabung haji

formula pengiraan kelayakan pembiayaan

a) Pengiraan pendapatan bersih

(gaji pokok + elaun yang diambil kira) – potongan wajib = PENDAPATAN BERSIH

b) Pengiraan anggaran bayaran balik ABB( pilih mana-mana ABB yang terendah )

    1  ABB berdasarkan pengiraaan 60%

2 ABB berdasarkan pengiraan 80%

c) Pengiraan anggaran jumlah maksimum pembiyaan

Pengiraan anggaran jumlah maksimum pembiayaan mengambil kira faktor jantina dan umur pemohon,kategori hartanah

 

 

Proses permohonan dan kelulusan

a) Pemohon hendaklah mencetak borang permohonan tersebut dan kemukakan kepada LPPSA melalui ketua jabatan dan mengemukakan permohonan penilaian hartanah (borang 1) kepada JPPH

b) FE hendaklah memastikan dokumenn yang dikemukanan memenuhi setiap dokumen seperti senarai semak yang terdapat dalam garis panduan pembiayaan perumahan LPPSA yang berkuatkuasa.

c) LPPSA akan menghantar surat tawaran berserta surat setuju terima (borang E) melalui emel kepada pemohon

d) pemohon hendaklah kemukakan surat setuju terima (borang E) dalam tempoh 30 hari)

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn