syarat-syarat pembiayaan SYARAT PEMBIAYAAN Pemohon yang layak memohon a) Anggota perkhidmatan Awam/Pasukan polis/Angkatan tentera b) Anggota pentadbiran persekutuan c) Anggota pentadbiran negeri d) hakim Mahkamah persekutuan/rayuan /tinggi e) Anggota dewan rakyat dan negara f) Yang dipertua Dewan rakyat g) Anggota dewan undangan negeri h)Pekerja badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Syarat Pemohon a) Warganegara Malaysia […]

PECAH SEMPADAN TANAH MAKNA PECAH SEMPADAN pecah sempadan tanah bermaksud bahawa tanah yang dipegang dibawah hakmilik tetap atau hakmilik sementara sambungan dari hakmilik tetap di pecah sempadankan kepada dua atau lebih bahagian supaya tiap-tiap satunya dipegang di bawah hakmilik-hakmilik yang berasingan oleh tuan punya yang sama atau tuan punya bersama yang sama       

Tangki septik juga dikenali sebagai sistem septik adalah sistem rawatan pembentungan skala kecil, merupakan tangki rawatan bahan kumbahan yang biasa digunakan di kawasan kediaman rumah perseorangan. Secara amnya, terma bagi septik merujuk kepada persekitaran bakteria anaerobik yang terbentuk didalam tangki yang mana menguraikan bahan buangan yang masuk kedalam tangki tersebut. Bahan binaan tangki septik biasanya

APAKAH ITU PELAN RUMAH ? Pelan rumah merupakan penerangan untuk sesebuah rumah atau bangunan yang dibuat dalam bentuk lukisan di samping  penerangan yang bertulis secara ringkas.jenis lukisannya dinamakan teknik binaan bangunan.pelan rumah kebiasaan mengandungi lukisan -lukisan yang mengandungi pelan lantai,pandangan hadapan,kiri,kanan,belakang,cross section dan pandangan bumbung. PELAN LANTAI Pelan lantai adalah bahagian yang terpenting di dalam

JENIS-JENIS HAKMILIK TANAH Apakah Itu Hakmilik? Hakmilik Ialah Hasil Terakhir Kepada Pemberimilikan Atau Pindahmilik. Ia Menjadi Bahan Bukti Keempuyaan Tanah. Pada Asanya Hakmilik Mengandungi Dua Maklumat Iaitu Siapa Tuan Punya Dan Dimana Tanah Ia Miliki. Disamping Itu Juga Terdapat Maklumat Lain Yang Terkandung Didalamnya Untuk Tujuan Tertentu Misalnya Jumlah Cukai Tahunan, Syarat-Syarat Dan Sekatan-Sekatan Yang